Контакти


Инвестор.БГ АД

За реклама:


Телефон: (+359 2) 812 98 11

Информация: http://reklama.investor.bg


Адрес на редакцията:


гр. София 1540

бул. "Брюксел" 1


Телефон: (+359 2) 812 98 11


Адрес на регистрация на компанията:


гр. София 1540, бул. "Брюксел" 1


Данни по съдебна регистрация:


Софийски градски съд Ф.Д No 5692/2000г. БУЛСТАТ: BG130277328

Нагоре
Към пълната версия